Achter ieder mens schuilt een verhaal – een levensboek schrijven.

Vrijwilligers schrijven met en voor ouderen een levensboek. In de ontmoeting tussen verteller en schrijver worden herinneringen in een tastbare vorm van een levensboek vastgelegd. Het ‘boek’ (verschillende vormen zijn mogelijk), betekent veel voor zowel de oudere als voor eventuele kinderen, kleinkinderen, overige familie of kennissen. Ook voor de vrijwilliger, de schrijver, is het een mooie ervaring om hiermee bezig te zijn.

Het maken van een levensboek vergt gemiddeld een half jaar tot een jaar met

  • een twaalftal gesprekken in tussenpozen van een of twee weken en
  • de tijd nodig voor het schrijven en drukken van het boek.

Er is een duidelijk begin en eind.

De vrijwillige schrijvers krijgen als ondersteuning een basistraining van twee dagdelen. Zij kunnen deelnemen aan schrijversbijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen en kunnen extra workshops volgen.

Wij zijn op zoek naar verschillende vrijwilligers, wonende in Den Haag, Rijswijk, Voorburg of Leidschendam:

Aanmelden via info@haagselevensboeken.nl

Na het volgen van de basiscursus brengen wij u zo snel mogelijk in contact met een verteller. Samen met één van onze medewerkers brengt u het eerste bezoek aan de verteller en worden afspraken gemaakt over de verdere gang van zaken.

Op dit moment beschikken wij over vier vrijwilligers, wij noemen ze ambassadeurs, die zich bezig houden met het koppelen van vertellers die zich bij ons aanmelden, met de schrijvers uit ons schrijversbestand. Eén van deze ambassadeurs zal met u contact opnemen en een afspraak met een verteller maken, waarna u aan de slag kunt gaan. Bij deze ambassadeur kunt u ook terecht als u gaandeweg het proces vragen heeft of tegen problemen aanloopt.

Schrijversbijeenkomsten

Tijdens de periodieke schrijversbijeenkomsten is er gelegenheid tot uitwisseling van ervaringen en het delen van nieuwe inzichten of methoden voor het samenstellen van Levensboeken, gekoppeld aan een thema. Alle deelnemende schrijvers van het Haagse Levensboekenprogramma worden hiervoor uitgenodigd.

Wilt u zich aanmelden voor een schrijversbijeenkomst, dan kunt u een mail sturen naar info@haagselevensboeken.nl

Van alles wat bij deze bijeenkomsten aan de orde komt wordt verslag gedaan in de nieuwsbrieven. Lees onder het kopje ‘Nieuwsbrieven’ van deze website.

Schrijverskringen

Er bestaan op dit moment 6 zogenaamde ‘schrijverskringen’: in Loosduinen, Benoordenhout en in Scheveningen. Tijdens een schrijverskring worden vooral de praktische zaken besproken die je als schrijver tegen kunt komen. Voor beginnende schrijvers is dit een houvast. Een kring bestaat uit maximaal 10 deelnemers. U Kunt zich hiervoor aanmelden via info@haagselevensboeken.nl

Nieuwsbrieven.

Maandelijks zenden wij aan al onze schrijvers een nieuwsbrief met daarin wetenswaardigheden voor de schrijvers en informatie over de werkzaamheden van de Stichting Haagse Levensboeken.

Al onze nieuwsbrieven vindt u op onze website.

Hulp bij de praktische uitvoering (opmaak, invoegen foto’s, bestellen bij internet drukkerij) van een Levensboek.

Schrijvers van de Stichting Haagse Levensboeken die hulp willen bij de praktische uitvoering van het boek, willen wij hiermee graag helpen.

Onze vrijwilligers

Renée van Rongen (rvrongen54@gmail.com): opmaak, foto’s en internet uitgevers

en

Erik Krenning (kirekr@gmail.com): opmaak en foto’s

willen je, geheel kosteloos, hierbij de helpende hand bieden.

Deze hulp kan bestaan uit het (telefonisch of per mail)  beantwoorden van korte vragen tot het bieden van praktische ondersteuning aan huis.

Zij helpen je graag bij de realisatie van je boek.