Verdiepingscursus Schrijven voor mensen met beginnende dementie

In de loop van het schrijfproces van het levensboek kan een verteller vergeetachtig raken. Toch hoeft het voor de schrijver en de verteller geen probleem te zijn om het levensboek goed te voltooien.

In de verdiepingscursus ‘Schrijven voor mensen met beginnende dementie’ krijgt u uitgebreide informatie over

  • wat dementie en alzheimer inhoudt,
  • hoe je signalen herkent en
  • wat je kunt verwachten van mensen met dementie.

We benutten tijdens de eerste bijeenkomst de zeer verhelderende praktijkervaring van een casemanager Dementie bij een Haagse zorginstelling.

De tweede bijeenkomst wijden we aan

  • het interview- en schrijfproces,
  • het contact met de verteller en eventuele hulpmiddelen daarbij,
  • de rol van familie en naasten, en tenslotte
  • het resultaat, de vormgeving van het boek.

De cursus bevat daarnaast veel tips hoe u als schrijver het communicatieproces met de beginnend dementerende een goede en respectvolle invulling geeft.

Trainers

U volgt de cursus onder leiding van een casemanager Dementie bij een Haagse zorginstelling, in samenwerking met een ervaren trainer van de stichting.

Praktische informatie

Voorwaarden

  • U heeft de basiscursus Levensboeken gevolgd.
  • Wij vragen een bijdrage in de kosten van € 20,–.

Aanmelding

Deze verdiepingscursus ‘Schrijven voor mensen met beginnende dementie’ staat in de planning voor het eerste kwartaal 2024. Geef u alvast op via het aanmeldformulier. U ontvangt ter bevestiging een geautomatiseerde e-mail.

Heeft u nog vragen? Mail dan naar info@haagselevensboeken.nl.  We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.