Stichting Haagse Levensboeken publiekelijk van start

Nov - 20 2014 | By

Donderdag 30 oktober is de Stichting Haagse Levensboeken publiekelijk van start gegaan met het officieel inwerking stellen van de website van de stichting door de Mini van Mini en Maxi: Karel de Rooij. Hij deed dat op bijzonder geestige en originele wijze door met een panfluit een pijl te schieten op het presentatiescherm. Daardoor floepte de website“: www.haagselevensboeken.nl “aan.

Na een bemoedigend woord van directeur Fenna Noordermeer van PEP Den Haag en het enthousiasmerende openingswoord van Lies Konig, voorzitter van de Stichting werden de plannen en ambities gepresenteerd. In iedere wijk willen we het levensboekenproject laten landen, iedere oudere in Den Haag en omgeving zou de mogelijkheid moeten krijgen zijn levensverhaal te laten optekenen. Wout Huizing, auteur van Mijn verhaal in kaart, stond stil bij de waarde van het luisteren en optekenen van de levensverhalen, het waarderen van de wijsheid van iedere oudere, de glimlach die het teweeg kan brengen. Tot slot blies Karel de Rooij de nieuwe website leven in.

mini

Write you response
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *