Sponsors en donateurs

Wij ontvangen geen structurele subsidies. De Stichting Haagse Levensboeken bestaat dankzij de tomeloze inzet van meer dan honderd vrijwilligers. Deze vrijwilligers trainen wij via cursussen en praktische begeleiding om onze missie te bewerkstelligen. Hiervoor zijn we afhankelijk van sponsors en donateurs.

Steunen kan op twee manieren

Wilt u ons in enigerlei vorm steunen? Dat kan door:

  • een financiĆ«le bijdrage
  • bijdragen in natura, zoals
    • het drukken van de levensboeken
    • het leveren van aanvullende expertise
    • het bieden van praktische faciliteiten.

Nadere informatie

  • Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Donny Brandon, voorzitter van de Stichting Haagse Levensboeken, info@haagselevensboeken.nl.
  • Denkt u aan een gift of donatie, omdat u onze stichting een warm hart toedraagt? Onze stichting heeft de ANBI-status. Het rekeningnummer is: NL 98 ABNA 0574 9069 32, t.n.v. Stichting Haagse Levensboeken. Graag onder vermelding van gift of donatie. Wij zijn blij met ieder bedrag!