Missie en doel

De Stichting Haagse Levensboeken is in 2014 opgericht als voortzetting van het Haagse Levensboekenproject, hetgeen voorheen door de Haagse vrijwilligersorganisatie PEP werd georganiseerd. De Stichting is een zelforganisatie van vrijwilligers die haar taken vervult in nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties in de Haagse regio.

De missie van de Stichting Haagse Levensboeken is een tastbare bijdrage te leveren aan zingeving in het leven van ouderen in de Haagse regio, gericht op de verwerking van hun herinneringen en op het vastleggen hiervan in een duurzame vorm. De Stichting streeft ernaar dat in zoveel mogelijk buurten/wijken in Den Haag en omgeving levensboeken tot stand komen.

Het programma dient een tweeledig doel:

  • vrijwilligers komen in contact met ouderen
  • de ontmoetingen en het resultaat dragen bij aan het vergroten van het welzijn van ouderen.

De Stichting biedt:

  • ondersteuning aan vrijwilligers/schrijvers d.m.v. trainingen en workshops
  • begeleidt maatschappelijke organisaties die voor hun ouderen een Levensboekenprogramma willen opzetten

De Stichting werkt samen met relevante maatschappelijke organisaties die van belang zijn in de verdere ontwikkeling van de methodieken, ook voor nieuwe doelgroepen.

De Stichting kent geen winstoogmerk. De activiteiten worden gefinancierd door bijdragen van sponsors en donateurs. Het Bestuur wordt gevormd door Haagse Vrijwilligers met ruime ervaring.

Stichting Haagse Levensboeken wordt gesteund door:

F1818 Oranje_Fonds