Wat is een levensboek en hoe komt het tot stand?

Ouderen vertellen verhalen over hun persoonlijke geschiedenis. In samenwerking met een getrainde schrijver ontstaat een levensboek als tastbare vorm. Hierin staat het verhaal opgeschreven, aan de hand van foto’s, tekeningen, gedichten, liedjes, audio- en/of video-opnames, voorwerpen.

In de gesprekken die de senioren met hun schrijver hebben, staan zij als persoon centraal. Vrijwillige schrijvers, die hiervoor een cursus hebben gevolgd, geven hierbij onbevooroordeelde aandacht aan de ouderen tijdens het project, dat ongeveer uit 12 bijeenkomsten bestaat. Het contact ervaren beiden vaak als een leuk en waardevol proces.

Als Stichting Haagse Levensboeken werken we nauw samen met maatschappelijke organisaties binnen de Haagse regio om onze missie te bewerkstelligen. Hiervoor zijn we afhankelijk van sponsors en donateurs.