Missie

De vrijwilligers van de Stichting Haagse Levensboeken willen een tastbare bijdrage leveren aan zingeving in het leven van ouderen in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. We streven ernaar dat ouderen hun herinneringen verwerken en dat we deze vastleggen in een duurzame vorm.  We hebben de ambitie om in zoveel mogelijk buurten/wijken van Den Haag en omgeving levensboeken te laten uitkomen.

Ons levensboekenprogramma heeft een tweeledig doel:

  • vrijwilligers komen in contact met ouderen,
  • de ontmoetingen en het resultaat vergroten het welzijn van ouderen.

Wij bieden als stichting:

  • ondersteuning aan vrijwilligers/schrijvers via schrijftrainingen en workshops;
  • een bijdrage aan maatschappelijke organisaties, die hun ouderen opgeven voor een levensboekprogramma.

De Stichting werkt samen met relevante maatschappelijke organisaties voor de verdere ontwikkeling van methodieken, ook voor nieuwe doelgroepen.

Ontstaan

De Stichting Haagse Levensboeken is in 2014 opgericht. Wij zetten hiermee het oorspronkelijke Haagse Levensboekenproject van PEP voort, het kenniscentrum rond vrijwilligerswerk, mantelzorg, emancipatie en diversiteit.