Het contact tussen ouderen en vrijwilligers wordt indien mogelijk en zinvol, gelegd in samenwerking met maatschappelijke organisaties zoals zorginstellingen, buurt- en wijkorganisaties en organisaties voor bijzondere doelgroepen. Organisaties die het Levensboekenprogramma voor hun oudere leden willen opzetten, kunnen zich melden bij de Stichting. Voor specifieke doelgroepen worden aangepaste methodieken ontworpen (ouderen met altzheimer, ouderen in de palliatieve zorg).

Als u als organisatie een Levensboekenprogramma wilt opzetten, dan kunnen wij u helpen om dit vorm te geven.

Alle gewenste ondersteuning kan door ons worden geboden door speciaal hiervoor getrainde vrijwilligers.