Bijdragen aan het Levensboekenprogramma

Missie en doel

De Stichting Haagse Levensboeken is in 2014 opgericht als voortzetting van het Haagse Levensboekenproject van de voormalige Haagse vrijwilligersorganisatie PEP. De Stichting Haagse Levensboeken is een zelforganisatie van vrijwilligers die haar taken vervult in nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties  in de Haagse regio.

De missie van de Stichting Haagse Levensboeken is een tastbare bijdrage te leveren aan het welbevinden het leven van ouderen in de Haagse regio, gericht op de verwerking van hun herinneringen en op het vastleggen hiervan in een duurzame vorm. De Stichting streeft ernaar dat in zoveel mogelijk buurten/wijken in Den Haag en omgeving levensboeken tot stand komen.

Het Haagse Levensboekenprogramma wil hieraan uitvoering geven door het werven en trainen van een brede groep van vrijwilligers die aan deze doelstelling in direct contact met ouderen vormgeven.

Middelen
De stichting werkt met een actief bestand van meer dan honderd getrainde vrijwilligers. Zij vormen het basiskapitaal van het Haagse Levensboekenprogramma. Voor de uitvoering van het programma is de stichting afhankelijk van bijdragen van derden. Deze bijdragen kunnen de vorm hebben van een financiële bijdrage of bijdragen in natura, zoals:

– het drukken van de levensboeken
– het leveren van aanvullende expertise
– het bieden van praktische faciliteiten

Heeft u belangstelling om het Haagse Levensboekenprogramma in enigerlei vorm te steunen, neem dan contact op met Donny Brandon, voorzitter van de stichting, via info@haagselevenboeken.nl.