Historie van het levensboek

Hoe zijn levensboeken voor senioren ontstaan? Een overzicht van de ontstaansgeschiedenis van levensboeken en van de methodiek die we gebruiken.

Jaren ’80:

Aandacht voor goed evenwicht tussen medische zorg en welzijn binnen ouderenzorg. Dit betekent dat zorgmedewerkers meer tijd en aandacht hebben voor ouderen, voor

 • wie ze werkelijk zijn,
 • hun drijfveren,
 • hun achtergrond,
 • kortom hun leven.

Medio jaren ’90:

 • Verpleeghuizen en gehandicaptenzorg doen ervaring op met het maken van levensboeken.
 • Ook is er steeds meer oog voor het optekenen van levensverhalen van zelfstandig wonende ouderen.

2004:

 • ZonMW, financier van gezondheidsonderzoek en zorgvernieuwing, honoreert een projectvoorstel van
  • de christelijke zorgaanbieder Reliëf,
  • de Protestantse Theologische Universiteit en
  • Onderzoeksbureau KASKI.
 • Dit leidt tot de methodiek ‘Levensboeken in de ouderenzorg’ van Wout Huizing en wetenschapper Thijs Tromp in samenwerking met het huidige ActiZ, de branchevereniging van zorgaanbieders.
 • Dan komt Wout Huizing in contact met Esmée van der Helm, medewerker van HOF (nu PEP), de Haagse ondersteuningsorganisatie voor vrijwilligerswerk. Zij maakt een vrijwilligersvariant van de methodiek.
 • Vanaf dat moment volgen vrijwilligers de eerste trainingen en worden de opgeleide schrijvers met vertellers gematcht.

2009:

Wout Huizing en Thijs Tromp hebben inmiddels de methodiek ‘Mijn leven in kaart, Met ouderen in gesprek over hun levensverhaal’ verder uitgewerkt. Landelijk wordt deze methodiek uit 1800 projecten gekozen als winnaar van het ‘Appeltje van Oranje’. Hierdoor wordt dit nieuwe vrijwilligerswerk onder de vleugels van HOF landelijk uitgerold.

2013:

 • HOF fuseert met drie andere organisaties en heet vanaf dan PEP. Het levensboekenprogramma wordt daar afgebouwd. In de afgelopen 6 jaar zijn rond de 200 vrijwilligers in Den Haag opgeleid tot schrijver.
 • Herziening en herdruk van ‘Mijn leven in kaart’. De ervaringen van de vrijwilligers in Den Haag vormen hiervoor de basis.

2014 en verder:

De Stichting Haagse Levensboeken wordt opgericht. Hierdoor blijft de waardevolle methodiek van ‘levensboeken schrijven voor ouderen door schrijvers’ in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk behouden.
In de vijf jaar erna worden

 • een kleine 200 schrijvers opgeleid,
 • tientallen cursussen gegeven en
 • gemiddeld 70 – 90 boeken per jaar geschreven.