meegemaakt

Het Haagse Levensboekenprogramma geeft ouderen de gelegenheid om samen met een vrijwilliger zijn of haar levensverhaal  te verwerken in de vorm van een herinneringsdocument.

Getrainde vrijwilligers trekken gedurende enkele maanden met een oudere op. De ontmoeting is doorgaans leuk en inspirerend voor beide partijen waartussen vaak een band ontstaat. Herinneringen worden opgehaald en bewaard door ze vast te leggen in woord en beeld door de vrijwillige schrijver. De rode draad in het leven van de verteller kan worden ontdekt en nieuwe betekenis kan worden gegeven aan het leven.

Het resultaat is een waardevol document dat voor de oudere zelf maar ook voor eventuele kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden van grote waarde kan zijn. Het maken van het levensboek levert een bijdrage aan het welbevinden van ouderen, het verhoogt vaak de levensvreugde en het helpt eenzame ouderen uit hun isolement te halen. Er ontstaat een  aantrekkelijke vorm van vrijwilligerswerk. waarin het contact met een verteller een overzichtelijke termijn kent met een duidelijk begin en eind.

Het programma wordt uitgevoerd door de Stichting Haagse Levensboeken. Het bouwt voort op het project dat voorheen door PEP is opgezet.

Kijk hier voor een korte impressie:

 

 

Laatste Nieuws:


Nieuwsbrief november/december 2023
Nieuwsbrief september/oktober 2023
Nieuwsbrief juni-juli 2023
Nieuwsbrief april-mei 2023
Nieuwsbrief febr-mrt 2023