Vrijwilligersfuncties

Wij zijn op zoek naar verschillende vrijwilligers, wonende in Den Haag, Rijswijk, Voorburg of Leidschendam:

Schrijvers
Wij bieden u de mogelijkheid om als vrijwilliger voor ouderen een levensboek in woord en beeld te maken.

Wij zoeken vrijwilligers die:

 • houden van schrijven en overweg kunnen met de Nederlandse taal
 • enige ervaring hebben met tekstverwerkers (bijvoorbeeld Word)
 • genieten van contacten met ouderen en oprecht geïnteresseerd zijn in hun ervaringen

Nieuwe vrijwilligers die zich aanmelden nemen deel aan de Basiscursus Levensboeken. Dit is voor u de eerste stap in de deelname aan het Levensboekenprogramma. Tijdens twee bijeenkomsten krijgt u informatie over de procedure en werkwijze en oefent u in het afstemmen op de oudere en in het stellen van vragen.

Wanneer u daadwerkelijk start met het schrijven van een levensboek, kunt u vervolgens deelnemen aan twee vervolgtrainingen: de interview- en schrijftraining en de workshop Lay-out. Daarnaast kunt u deelnemen aan de schrijversbijeenkomsten.

Afhankelijk van de situatie duurt het proces van het samenstellen van een levensboek gemiddeld een half jaar; hierbij wordt er uitgegaan van gemiddeld zestien gesprekken met de verteller. Indien u vragen heeft kunt u terecht bij uw contacten bij de Stichting of via ons mailadres info@haagselevensboeken.nl

U kunt zich aanmelden als schrijver via info@haagselevensboeken.nl

Wij realiseren ons dat het maken van een levensboek soms als een eenzame bezigheid kan worden ervaren en dat u contact zoekt, ofwel met ons ofwel met andere vrijwilligers (schrijvers van levensboeken). Daarom hebben wij een aantal hulpmiddelen voor onze schrijvers ingericht.

 • U kunt altijd overleggen met degene die u aan een verteller heeft gekoppeld
 • U kunt altijd contact zoeken met uw trainers van de basiscursus
 • U kunt kosteloos hulp krijgen bij de opmaak (lay-out) van het levensboek; neemt u hiertoe contact op met één van onze twee specialisten op dit gebied:

 Renée van Rongen (rvrongen54@gmail.com): opmaak, foto’s en  internet uitgevers,

of Erik Krenning (kirekr@gmail.com ): opmaak en foto’s

 • Tweemaandelijks komen een aantal schrijvers bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. U kunt zich aanmelden via info@haagselevensboeken.nl
 • Tweejaarlijks organiseren wij bijeenkomsten waar wij interessante workshops aanbieden en u met mede-schrijvers van gedachten kunt wisselen
 • Tenslotte kunt u één van de medewerkers van de Stichting Haagse Levensboeken altijd bereiken via info@haagselevensboeken.nl

Ambassadeur
Bent u bekend met het schrijven van Levensboeken? Vindt u het een waardevol project? Zou u dan ‘ambassadeur’ willen worden voor het Haagse Levensboekenprogramma?

Dit houdt in:

 1. voorlichting geven (individueel en in groepsverband) over het project.
 2. contact leggen met o.a. ouderenconsulenten en dergelijke
 3. het koppelen van schrijvers aan vertellers die wonen binnen uw verzorgingsgebied (uw woonwijk plus omringende wijken). In dit leuke werk gaat de meeste tijd zitten.

In begeleiding wordt voorzien, evenals bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen. Voor materiaal wordt gezorgd.

Kwaliteiten die vereist zijn:

 • het levensboeken programma een warm hart toe dragen
 • ervaring met het schrijven van tenminste één levensboek
 • voorlichting kunnen geven
 • relaties kunnen leggen

U kunt zich aanmelden als ambassadeur via info@haagselevensboeken.nl