–        You-Tube achtergrondinformatie Basiscursus Levensboeken

–        Informatie Basiscursus

–        Literatuurtips

–        Naslagwerk Websites research

–        Aandacht voor levensverhalen, G. Jansen, Pallium: Tijdschrift voor Palliatieve Zorg, 2008.

–        Eindrapport Levensboeken in de Ouderenzorg, R. Ganzevoort, 2008.

–        Handboek: Word voor levensboeken

 

Links

www.denhaagdoet.nl
Website van de Haagse vacaturebank voor vrijwilligers. Hier vindt u de vacatures voor schrijvers.

www.linkedin.com  (https://www.linkedin.com/groups?trk=myg_ugrp_ovr&gid=4267605)
Landelijke Linkedin groep over Levensboeken.

www.josefranssen.nl
Website van Jose Franssen, auteur van diverse boeken over het schrijven van levensboeken met ouderen. De website is voorzien van veel informatie over ouderen, schrijven, boekentips en ervaringen. Zie voor titels ook de literatuurtips.

www.zorgvoorhetverhaal.nl
Website bij de methode Mijn Leven in Kaart.

www.reminiscentie.nl
Reminiscentie betekent terugdenken, het op een min of meer levendige en gevoelsgeladen wijze ophalen van en/of verwijlen bij herinneringen aan gebeurtenissen uit het verleden. In de ontmoeting met de oudere in het maken van het levensboek staat dit centraal.

www.haagseherinneringen.nl
Haagse Herinneringen worden vastgelegd met de Digi-Tale methode. Onder begeleiding van historici en schrijvers worden herinneringen opgetekend en vervolgens met gebruik van de nieuwe media omgetoverd tot een digitaal verhaal: de DigiTale. De insteek is om het cultureel erfgoed van Den Haag, oral history en nieuwe media met elkaar te verbinden.