Contact

Heb je een vraag of opmerking? Mail naar de Stichting Haagse Levensboeken, info@haagselevensboeken.nl. Een van onze bestuursleden beantwoordt je mail zo spoedig mogelijk.

Bestuur Stichting Haagse Levensboeken

  • Donny Brandon, voorzitter
  • Erik Krenning, penningmeester
  • Hanneke Sas, secretaris
  • Yna Visser, bestuurslid
  • Adrie van den Hoek, bestuurslid

Stichting Haagse Levensboeken
Banknummer NL98 ABNA 0574 9069 32
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 61421278