Contact

Heeft u een vraag of opmerking? Mail naar de Stichting Haagse Levensboeken, info@haagselevensboeken.nl. Een van onze bestuursleden beantwoordt uw mail zo spoedig mogelijk.

Bestuur Stichting Haagse Levensboeken
Donny Brandon, voorzitter
Paul Hamelynck, plaatsvervangend voorzitter
Erik Krenning, penningmeester
Annemieke Wilmink, secretaris

Stichting Haagse Levensboeken
Banknummer NL98 ABNA 0574 9069 32
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 61421278