Levensboeken voor senioren

De Stichting Haagse Levensboeken maakt het voor ouderen mogelijk hun levensverhaal in een boek te verwerken. Herinneringen in woord en beeld kunnen voor de vertellers, hun familie en vrienden zeer waardevol zijn. Getrainde vrijwilligers van onze Stichting schrijven de levensverhalen met en voor oudere inwoners van Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Vaak groeit er een plezierige band tussen vertellers en schrijvers.

Kijk naar een korte impressie van het werk van de Stichting Haagse Levensboeken.